Laboral

Entenem que és una de les àrees més importants de tota organització empresarial. Sempre hem entès que darrere d’una empresa hi ha persones i, per extensió, famílies. Des de GERÈNCIA acompanyem a l’empresari per tal que compti amb una bona gestió administrativa, fiscal i legal dels equips que col·laboren amb ell.

Una bona gestió laboral és clau per a una bona relació entre les parts; una nòmina no és un simple paper, és la liquidació econòmica d’un esforç, mèrit i compromís recíproc entre empresa i treballador.