Jurídic

Mercantil, civil, social i penal.

Més enllà del nostre coneixement en la matèria legal, ens hem dotat de la col·laboració externa de professionals experts en cada àrea jurídica, als efectes de comptar en tot moment l’especialització que requereix cada assumpte.