Fiscal

Actuem com assessors tributaris en matèria d’autoliquidacions fiscals de les diferents figures impositives. Representem l’empresa davant les Administracions.

Procurem ésser claus en la planificació tributària del client, així com facilitant informació rellevant respecte les novetats legals del dia a dia, així com d’allò que succeix al seu entorn empresarial i social.