Compromís social

GERÈNCIA, i per extensió el seu equip, està compromès amb el seu entorn social i cultural. És per això que des de fa anys col·labora amb iniciatives promogudes per entitats socials que desenvolupen els seus projectes a les Comarques Gironines.