Laboral

JUGAR AL FUTBOL AMB CLIENTS ES CONSIDERA JORNADA DE TREBALL RECUPERABLE

Sentència AN de 27 d’otubre de 2017 La sentència objecte de referència en aquest document es relaciona respecte la demanda que els sindicat La sentència objecte de referència en aquest document es relaciona respecte la demanda que els sindicats...

Saber més