Fiscal

EL 24% DELS AFECTATS CATALANS COBRARAN LES EXEMPCIONS DE L’IRPF A LA BAIXA DE

L'exempció de l'IRPF a les subvencions per baixa de maternitat no acabaran beneficiant totes les mares i pares que les van cobrar des del 2014. Segons ha calculat el sindicat de tècnics d'Hisenda, Gestha, en el cas de Catalunya només un 23,9% dels afectats obtindran...

Saber més

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

El 28 de febrer clou el termini pera presentar la Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones i Empreses (model 347) Les administracions públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-i).

Saber més

ELS BANCS ES PODRAN DEDUIR AQUEST ANY L’IMPOST DE LES HIPOTEQUES

L'Estat, l'Església, algunes ONG i els partits polítics en queden exempts. Els bancs encara es podran deduir aquest any de l'impost de societats l'impost d'actes jurídics documentats (AJD)...

Saber més