GERÈNCIA és un despatx professional amb vocació de formar part del dia a dia de l’empresa. Partim de la premisa que assessorem negocis, però primant l’interès de les persones que l’integren. Conscients que el dia a dia de l’empresari és feixuc
i divers en conceptes i responsabilitats, acceptem la delegació de l’exercici de determinades funcions als efectes d’aportar solucions.

Dins l’exercici de la consultoria que es presta al client, destaquem l’anhel i convicció de l’equip d’obrar d’acord amb criteris d’equitat, correcció, certesa i legalitat. En relació a l’empresari, optem per a recolzar la creació i creixement a raó dels seus paràmetres de moderació, aptituds i capacitats.

JUGAR AL FUTBOL AMB CLIENTS ES CONSIDERA JORNADA DE TREBALL RECUPERABLE

Sentència AN de 27 d’otubre de 2017 La sentència objecte de referència en aquest document es relaciona respecte la demanda que els sindicat La sentència objecte de referència en aquest document es relaciona respecte la demanda que els sindicats...

Saber més

ELS BANCS ES PODRAN DEDUIR AQUEST ANY L’IMPOST DE LES HIPOTEQUES

L'Estat, l'Església, algunes ONG i els partits polítics en queden exempts. Els bancs encara es podran deduir aquest any de l'impost de societats l'impost d'actes jurídics documentats (AJD)...

Saber més
Aquest es el segon titular Aquest es el segon titular Aquest es el segon titular Aquest es el segon titular
La vanguardia

Tens algún dubte? Pregunta’ns